Adatkezelés – GDPR

Hatályos a 2018. október 1-től történő személyes adatkezelésre.

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) alapján a RTP Technic Kft. 2143. Kistarcsa, Nyíltárok utca 51. Cégjegyzékszám: 13-09-140234 Adószám: 22929802-2-13

A honlapon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A honlapon található anyagokat Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú másodközlése tilos. A honlapon található anyagok (képek, fényképek, cikkek stb.) szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi vagy egyéb jogszabályokba ütközhet.

Az RTP TECHNIC kijelenti, hogy a honlapon megjelenő minden képi, szöveges és hanganyag közlését jogszerűen végzi, rendelkezik az azok felhasználásához szükséges hozzájárulásokkal és engedélyekkel. Az RTP TECHNIC semmilyen olyan hang, képi vagy szöveges anyagot nem ad közre a honlapon, amely jogi védelem alatt áll vagy felhasználása egyéb jogszabályokba ütközik. Az RTP TECHNIC mindent elkövet a látogatók bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése érekében.

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az RTP TECHNIC vagy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az RTP TECHNIC vagy az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

A kockázatfelmérés és kockázatkezelés terén meglévő tapasztalatunknak és szakértelmünknek köszönhetően, folyamataink biztonságos kialakítása, és adatbázisaink védelme segítségével, az Ön adatait mindig biztonságosan és bizalmasan kezeltük és fogjuk tudni kezelni. Adataira éppúgy vigyázunk, mint ahogyan azt tesszük a vagyonával is. A digitális korszakban az Ön által ránk bízott személyes adatok feldolgozása elengedhetetlen ahhoz, hogy eleget tegyünk azon kötelességünknek, hogy az Ön számára a legjobb szolgáltatásokat nyújtsuk és segítsük Önt a legjobb döntés meghozatalában.

Az Ön bizalma a legfontosabb értékünk, így mindent megteszünk azért, hogy továbbra is kiérdemeljük azt.

Átláthatóan mutatjuk be, hogy hogyan használjuk az Ön adatait:

  • Tiszteletben tartjuk a személyes adataival kapcsolatos döntéseit.
  • Amennyiben hozzájárul, ajánlatainkat és kommunikációnkat személyre szabottan küldjük Önnek; személyes adatai közül csak azokat kezeljük, amelyek az Ön által igénybe vett termékek és szolgáltatások nyújtásához szükségesek, egyéb esetekről külön tájékoztatjuk. Bármikor dönthet úgy, hogy nem kíván a továbbiakban kereskedelmi ajánlatokat kapni tőlünk.
  • Személyes adatait nem osztjuk meg az RTP TECHNIC-en kívül kereskedelmi célokra. Ha azonban gondosan kiválasztott partnereink egyikétől igényel termékeket vagy szolgáltatásokat, előfordulhat adatáttovábbítás, amelyről Ön minden esetben tájékoztatást kap.
  • Személyes adatait nem értékesítjük.

Kéréseit, kérdéseit minden esetben világosan, pontosan és gyorsan válaszoljuk meg, hogy Ön mindig tisztában lehessen a személyes adatainak kezelésével.

Biztosítjuk Önt, hogy nagyra értékeljük a belénk vetett bizalmát és gondoskodunk adatainak védelméről.